En OpenFOAM-løsning for vand over en overløbskant

Elevatortale

Jeg drev i perioden 2017-2019 en virksomhed inden for branchen "simulering af faste stoffer og væsker", også kaldt CAE, FEM, CFD og lignende.

I dag er firmaet nedlagt, da jeg har besluttet at blive lønmodtager – i en eller anden form – igen. Henvisninger til "firmaet" nedenfor betegner derfor en nu ophørt måde at få adgang til mine ydelser på.

Min hjemmeside er anderledes, fordi min tilgang er det. Jeg har iagttaget, at mange udbydere inden for området agerer lidt ligesom bankrådgivere: Kunden møder en sælger, der åndes i nakken af en salgskvote, og som fagligt set ikke er udbyderfirmaets skarpeste kniv i skuffen. De skarpeste knive sidder nemlig på hovedkontoret og udvikler software efter devisen "one size fits all". "One size fits all" får blandt andet som konsekvens, at kunden betaler købslicens plus årlig licens for en masse features, der aldrig vil komme i brug hos hende.

Hvornår har du for øvrigt sidst fået dig et godt grin sammen med din CAE-leverandør? - eller modtaget kvalificeret parforholdsrådgivning?

Jeg kan derimod godt love, at jeg var mit firmas skarpeste kniv, for der var ikke andre 😉. Min fornemste opgave er at sørge for, at opdragsgiveren ender med en løsning, der i omfang er tilpasset hendes behov, og som hun selv ejer fuldt ud. Det sikrer jeg mig ved at hjælpe kunden til at bruge open source software. Modsat, hvad de etablerede firmaer ønsker at bilde deres kunder ind, er de bedste open source produkter kvalitetsmæssigt på toppen i dag – men ofte lidt sværere at betjene end de etablerede firmaers bling-bling-programmer. Det gør ikke så meget, hvis kunden har en fast procedure, hun ønsker at følge for hver beregning. Er det tilfældet, kan jeg i øvrigt småprogrammere lidt, så kundens arbejdsflow optimeres. Det kan ende med at fungere bedre end en bling-bling-løsning ("small-scale nudges that you will love").

Når jeg har givet min opdragsgiver det sidste håndtryk, ejer denne en løsning, hun bør være tilfreds med i kraft af vort forudgående samarbejde. Det er også en løsning, hun aldrig skal betale licens for. Hun kan gange antallet af arbejdspladser med to eller ti uden at skulle betale mere end, hvad hun i sin tid betalte mig.

De etablerede spillere afslører sig selv, når de på deres hjemmesider taler om "indledningen til et langvarigt samarbejde". Det betyder simpelt hen, at softwareudbyderen ønsker at tjene penge på kunden længe efter, at den egentlige leverance er kommet op at køre. Jeg er et meget hjælpsomt menneske og tilbyder også et samarbejde så langvarigt, som du ønsker det.

Jeg har for øvrigt samarbejdet med det tyske firma SimScale, som i dag har over 100.000 brugere. De tilbyder gratis simuleringsberegninger, hvis det efterfølgende resultat kan offentliggøres (de kalder deres forretningsmodel for "Freemium-modellen"). Det kan være ganske nyttigt, når jeg og kunden indledningsvis skal skyde os ind på, hvordan en for kunden relevant beregningsprocedure ser ud. Jeg kan med min forretningsmodel tillade mig at henvise til SimScale eller til desktop-produktet "midas MeshFree", der også fås i en gratisudgave. De fleste andre udbydere ønsker at fortrænge kendskabet til disse firmaers eksistens. En pris på 0 EUR slår ligesom bunden ud af markedet.

Kan du lokke en frokostrekvisition ud af din arbejdsgiver, giver jeg gerne en præsentation for dig og dine kolleger.

"Transparens" og "opdragsgiveren ejer sin egen løsning" er nøglebegreber for mig og min tilgang. I min udførelse er det på dansk grund et ret originalt koncept.

Creative Commons License
Website for the defunct company Simxon by Kim Ravn-Jensen is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at kim@ravn-jensen.dk.